Širokú ponuku krásne vyleštených kamenných dosiek pripravených na ďalšie spracovanie nájdete v takmer každom dobrom kamenárstve. Ale kamennú platňu s rovnomerne zdrsneným povrchom musíte objednať u dodávateľa kameňa, prípadne vedia túto požiadavku splniť lokálne kamenárske dielne s lepším strojovým a nástrojovým vybavením. Štokovanie, nazývané aj ako pemrlovanie, je proces povrchovej úpravy prírodného alebo umelého kameňa,